Myslíte, že rozdíl mezi velkou /50 ft/ a střední /35 – 45 ft/ je jen v její délce a luxusu ? Důležité je aby si každý kapitán uvědomil, že délka přináší sebou pochopitelně také hmotnost a hmotnost vytváří setrvačnost, která má pochopitelný vliv na obratnost lodi. Pokud se vám u velké lodi porouchá přední, příčný propeler, může nastat mnohdy i za slabšího větru problém s kotvením. Loď najednou nemá dostatečný manipulační prostor pro otáčení, a mnohdy ani slabý vítr nedovolí bezpečně zakotvit. Pokud má kapitán více zkušeností, situaci zvládne, často ale musí posádka aktivně pomáhat, aby nedošlo k poškození vlastní nebo sousední lodi. Pokud je kapitán nucen s lodí na volném moři manipulovat sám, jsou mnohé úkony opět velmi nepohodlné, vytahování a navíjení plachet, refování či jiné drobné operace, mnohdy potřebují více fyzické síly. Na větší lodi však lidé mají větší pohodlí, soukromí, je zde příjemnější kuchyně a mnohdy i prostor pro samotnou navigaci. Mnohé větší a dražší lodě bývají i lépe vybaveny. Střední lodě pak jsou více kolektivní, lidé na nich plující jsou si mnohdy daleko blíž, neboť zde není prostor pro samostatný únik. Střední loď bývá náchylnější k houpání při zhoršených povětrnostních podmínkách, avšak většinou se dá ovládat i v jedné osobě. Osobně si myslím a jsem přesvědčen, že než se kapitán vrhne na plavbu s velkou lodí, měl by si nejprve ověřit své dovednosti na lodích menších. Určitě nikdo neprodělá, pokud se nechová až moc suveréně ale při prvních jízdách si sebou vezme zkušenějšího kamaráda, který mu může být nápomocen ať upozorněním, pomocí, nebo třeba jen popisem vlastních zkušeností. V případě problémů pak mohou spolupracovat, neboť před mořem má mít každý kapitán vždy úctu a nikdy se nehrnout do nezvládnutelných situací. POZOR !!! Moře je živel a lidský život je vzácný !

Karel Körber